ONS VERHAAL

Het eerste "echte" Vaandel

HISTORIE


Schutterij "Wilhelmina" is de jongste schutterij in Didam. Ze is opgericht op 11 juli 1954 als een afsplitsing van Schutterij De Heegh.

De initiatiefnemers waren Beernt van Wessel (de toenmalige voorzitter van De Heegh), Jan van Londen, Jan Menning, Hent van Wessel, Theet Florissen, Teun Nova en Gerrit Driessen.


Hent van Wessel woonde destijds aan de Wilhelminastraat. Vandaar dat de nieuwe schutterij de naam Wilhelmina kreeg. Hent van Wessel werd ook de eerste beschermheer van de schutterij.


Vanwege de naam Wilhelmina is de kleur oranje bij onze schutterij vanzelfsprekend één van de hoofdkleuren.

In 1955 werden de eerste statuten goedgekeurd en kon de notaris de oprichting tot een feit verklaren.

Beernt van Wessel werd de eerste voorzitter;  de tweede voorzitter was Jan van Londen.

Na een jaar werd ook een tamboerkorps opgericht. Dit tamboerkorps heeft twintig jaar lang een vast onderdeel gevormd van de schutterij. Tot in de jaren zeventig bestond dit eigen tamboerkorps. Eind jaren 90 werd er nieuw leven geblazen in het tamboerkorps, maar ook dat bestaat thans niet meer.

Hent van Wessel 1956